Hårtap

Det finnes en rekke årsaker til håravfall. En del er kortvarige, mens andre er permanente. For mange av oss har håret stor kosmetisk betydning. Arvelig hårtap utgjør de aller fleste tilfeller av hårtap og rammer halve befolkningen i større eller mindre grad. Det begynner i ulik alder og oppnår ulike proporsjoner. Generelt blir håret tynnere med årene, og for mange blir det en bekymring som vokser i takt med at håret faller av.

Hvordan behandler vi deg

Avhengig av årsaken og dine ønsker kan hårtap behandles. Man bruker ofte medisinsk behandling for å stanse hårtapet. Det er derfor viktig at man starter behandling tidlig. I visse tilfeller har man også sett tegn til ny hårvekst etter behandling, men det er ingen garanti. Fordi effekten avtar hvis man avslutter behandlingen med medisin, anbefaler vi i utgangspunktet livslang behandling for å oppnå og beholde ønsket virkning. 

Bestill time her