Priser

Priser

  • 20 min konsultasjon: 550 kr

Betaling med kredittkort (Visa/Mastercard) ved timebestilling. Betaling refunderes i sin helhet ved avbestilling inntil 8 timer før konsultasjonstidspunkt. Dersom du ikke møter til timen vil du ikke få refundert allerede innbetalt beløp.

Digilege.no er en privat tjeneste, og kostnadene ved vår tjeneste inngår derfor ikke i frikortgrunnlaget.